top of page

Naturstig | Utemuseum

Naturstigen är ett 2,5 km utemuséum som ringlar sig fram i magisk trollskog. Det finns nio stationer med föremål som beskriver skogsbruket från förr – flottning, kolning och myrslåtter.

En intressant historia och naturupplevelse om hur skogsbruket och järnframställningen gick till.

PXL_20220922_084920504.MP.jpg

Följ skogsbrukets historia med hjälp av informationstavlor, redskap och byggnader.

Mellan sjöarna Dammen och Grycken finns den 2,5 km långa naturstigen i lätt terräng. Stigen är delvis nyspångad och startar vid övre änden av sjön Dammen, ca 1 km från parkeringsplatsen vid campingen. Parkering och informationstavla finns vid starten.

Utefter stigen finns – förutom arbetsföremål, kolarkoja och plats för kolmila – en skogsarbetarby med stall och eldpallkoja för övernattning.

Lindesnäs Bruk

Redan 1793 anlades här en spiksmedja som tillverkade liar, hästskor och naturligtvis spik. Mellan 1854 och 1855 installerades två Lancashirehärdar i stångjärnssmedjan, och det fanns ett tag planer på att koncentrera hela Bergslagets järnhantering till Lindesnäs. För att förbättra transporterna från bruket planerades en järnvägsförbindelse till närbelägna Lövsjö bruk. När den aldrig realiserades började bruket förlora sin betydelse, och 1895 upphörde verksamheten helt.

Det som finns kvar av bruket är ruiner av smedjor, gjuteri, kvarn och grunden till en såg. Slaggstensruiner är det gott om i Bergslagen, och de i Lindesnäs är varken störst eller vackrast. Ändå är det ett trevligt stopp på vägen. Det finns ett litet bruksmuseum, och om somrarna är det servering i den bevarade herrgårdsbyggnaden.

Upptäck historien

bottom of page